İnsan Gücümüz

İşimiz Eşitlik

Fiba Yenilenebilir Enerji, kurumsal ve bireysel düzeyde toplumsal cinsiyet eşitliğinin benimsenmesi ve ortak dilin oluşmasını amaçlamaktadır. Şirket içinde, “İşimiz Eşitlik” misyonunu üstlenen Eşitlik Elçilerimiz, iş yerinde fırsat eşitliğine dair birçok projenin gelişmesine destek olmaktadırlar. Bunun yanı sıra, ülkemizin ekonomik ve sosyal açıdan kalkınmasında toplumsal cinsiyet eşitliği konusuna katkıda bulunacağına inandığımız inisiyatiflerde imzacı ve üye olarak yer alırız.

Kadının Güçlenmesi Prensipleri

WEPs Uygulama Rehberi, özel sektör kurumlarına iş yerlerinde ve faaliyet gösterdikleri alanlarda kadının güçlenmesi konusunda yapacakları çalışmalarda yol göstermeyi amaçlamaktadır. Fiba Yenilenebilir Enerji, 2019 yılından itibaren WEPs imzacısı olarak iş dünyasında kadın çalışanların güçlenmesi için gerekli desteği sağlamaktadır.

www.weps.org

Kariyer

Başarının temelinde insan kaynağına verilen değerin ve çalışan
memnuniyetinin yer aldığına inanıyor ve uygun
bilgi birikimli insan gücünü şirkete kazandırmayı amaçlıyoruz.

İşe alım süreçlerimizi; kurum kültürüne adaptasyon sağlayabilecek,
bilgi ve yetkinlikleri pozisyona uygun adayları yerleştirecek
şekilde yapıyoruz. Başvuru yapan adayları değerlendirirken
eşitlikçi bakış açısını ön planda tutuyor; cinsiyet, ırk,
dil, din ayrımı yapmaksızın tüm adayların
başvurularını şeffaf bir şekilde değerlendiriyoruz.

Enerji Dolu Yeni Fırsatlar için

  • Linkedin

  • Kariyer.net