Elektrik Üretimi

Rüzgar Enerji Santralleri

Düzova Rüzgar Enerji Santrali

İzmir - Bergama

Kapasite: 51.5 MWe - 51.5 MWm

Firma Adı: Ütopya Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Faaliyete Başlangıç: 2009 (15 MWe) - 2010 (30 MWe) - 2013 (40 MWe) - 2014 (50 MWe) - 2015 (51.5 MWe)

Karbon Kredi Sertifikası:

Ziyaret Rüzgar Enerji Santrali

Hatay - Samandağ

Kapasite: 76 MWe - 76 MWm

Firma Adı: Manres Elektrik Üretim A.Ş.

Faaliyete Başlangıç: 2010 (35 MWe) - 2011 (57.5 MWe) - 2013 (75 MWe) - 2015 (76 MWe)

Karbon Kredi Sertifikası:

Günaydın Rüzgar Enerji Santrali

Balıkesir - Manyas

Kapasite: 20 MWe - 20.75 MWm

Firma Adı: Manres Elektrik Üretim A.Ş.

Faaliyete Başlangıç: 2012 (10 MWe) - 2014 (17.5MWe) - 2014 (20 MWe)

Karbon Kredi Sertifikası:

Salman Rüzgar Enerji Santrali

İzmir - Karaburun

Kapasite: 23.75 MWe - 27.5 MWm

Firma Adı: Öres Elektrik Üretim A.Ş.

Faaliyete Başlangıç: 2014

Karbon Kredi Sertifikası:

Karadere Rüzgar Enerji Santrali

Kırklareli – Merkez

Kapasite: 19.2 MWe - 19.2 MWm

Firma Adı: Aysu Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Faaliyete Başlangıç: 2014 (15.0 MWe) - 2017 (19.2 MWe)

Karbon Kredi Sertifikası:

Şadıllı Rüzgar Enerji Santrali

Tekirdağ – Malkara

Kapasite: 33.0 MWe - 38.5 MWm

Firma Adı: Çanres Elektrik Üretim AŞ.

Faaliyete Başlangıç: 2014

Karbon Kredi Sertifikası:

Ortamandıra Rüzgar Enerji Santrali

Balıkesir-Altıeylül

Kapasite: 10 MWe - 11.2 MWm

Firma Adı: Serin Enerji Elektrik Üretim Dağıtım Pazarlama San. Ve Tic. A.Ş.

Faaliyete Başlangıç: 2015

Karbon Kredi Sertifikası:

Uluborlu Rüzgar Enerji Santrali

Isparta-Uluborlu

Kapasite: 60 MWe - 61.2 MWm

Firma Adı: Kavram Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret A. Ş.

Faaliyete Başlangıç: 2016

Karbon Kredi Sertifikası:

Karova Rüzgar Enerji Santrali

Muğla - Bodrum

Kapasite: 30 MWe - 30.2 MWm

Firma Adı: Borares Enerji Elektrik Üretim A.Ş.

Faaliyete Başlangıç: 2017

Karbon Kredi Sertifikası:

Kızılcaterzi Rüzgar Enerji Santrali

Tekirdağ-Şarköy

Kapasite: 12 MWe - 13.6 MWm

Firma Adı: Osres Elektrik Üretim A.Ş.

Faaliyete Başlangıç: 2019

Karbon Kredi Sertifikası:

Bağlama Rüzgar Enerji Santrali

Van - Gevaş

Kapasite: 50 MWe - 53.2 MWm

Firma Adı: Ares Elektrik Üretim A.Ş.

Faaliyete Başlangıç: 2020 (3.57 MWe) - 2021 (50 MWe)

Karbon Kredi Sertifikası:

Tayakadın Rüzgar Enerji Santrali

İstanbul - Çatalca

Kapasite: 50 MWe - 51 MWm

Firma Adı: İstres Elektrik Üretim A.Ş.

Faaliyete Başlangıç: 2020 (3.33 MWe) - 2021 (50 MWe)

Karbon Kredi Sertifikası:

Yalova Rüzgar Enerji Santrali

Bursa - Yalova

Kapasite: 50 MWe - 53.2 MWm

Firma Adı: Yares Elektrik Üretim A.Ş.

Faaliyete Başlangıç: 2020 (3.57 MWe) - 2021 (50 MWe)

Karbon Kredi Sertifikası:

Pazarköy Rüzgar Enerji Santrali

Balıkesir - Çanakkale

Kapasite: 44 MWe - 45.6 MWm

Firma Adı: Tekno Rüzgar Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret A.Ş.

Faaliyete Başlangıç: 2020 (3.67 MWe) - 2021 (44 MWe)

Karbon Kredi Sertifikası: