Sürdürülebilirlik

Stratejik Odak Alanlarımız

Sürdürülebilirlik Odağı İle Sektörde Büyümek

 • Operasyonel mükemmelliği sağlamak
 • Sürekli gelişmek/yeni iş modellerine uyum sağlamak
 • Sürdürülebilir finansman sağlamak ve sorumlu yatırımlar yapmak
 • Değerlerimize dayalı iş yapmak
 • Yerel ekonomiyi desteklemek
 • Kapsamlı değerlendirme çalışmalarıyla riskleri yönetmek

İnsan Odaklı Çalışma Ortamını Sağlamak

 • Çalışan memnuniyetini ve bağlılığını artırmak
 • Çalışan ve insan haklarına saygı duymak
 • Eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılığı sağlamak
 • Yetenek ve performans yönetimi sağlamak
 • Bilgi gizliliği ve güvenliğini sağlamak
 • İş sağlığı ve güvenliği standartlarından ödün vermemek

Çevresel ve Sosyal Sorumluluk Bilinciyle Hareket Etmek

 • Yenilenebilir enerji üretimini artırmak
 • İklim krizi ile mücadele ve emisyon yönetimini sağlamak
 • Çevresel etkimizi en aza indirmek
 • Kurumsal sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmek

Sürdürülebilirlik Raporu

2021 Sürdürülebilirlik Raporu [ PDF ]

Üyelikler ve İş Birlikleri

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi
(UN Global Compact)

UN Global Compact dünya çapındaki şirketlerin stratejilerini ve operasyonlarını insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarındaki 10 İlke‘ye uyumlu hale getirmeleri için desteklerken aynı zamanda Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları‘na ulaşılabilmesi için iş dünyasına liderlik eder. Fiba Yenilenebilir Enerji, 2021 yılından itibaren sözleşmenin imzacısı olarak, Birleşmiş Milletler’in hedeflerini destekleyici ve evrensel sürdürülebilirlik ilkelerini destekleyici politikasını sürdürmeye devam etmektedir.

Taahhüdümüze ilişkin mektubumuza ve şirket profilimize bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.


Kadının Güçlenmesi Prensipleri
(Women's Empowerment Principles)

WEPs Uygulama Rehberi, özel sektör kurumlarına iş yerlerinde ve faaliyet gösterdikleri alanlarda kadının güçlenmesi konusunda yapacakları çalışmalarında yol göstermeyi amaçlamaktadır. Fiba Yenilenebilir Enerji, 2019 yılından itibaren WEPs imzacısı olarak; iş dünyasında kadın çalışanların güçlenmesi için gerekli desteği sağlamaktadır.


Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi, uluslararası boyutta çalışmalar yapan ve merkezi Londra’da bulunan Dünya Enerji Konseyi ile teknik bilgi alışverişinde bulunur ve Türkiye'yi temsil eder. Fiba Yenilenebilir Enerji olarak DEK-TMK tarafından oluşturulan çalışma gruplarında yer alarak sektörle ilgili çalışmalara katkı sağlıyoruz.


SKD Türkiye
(İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği)

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye), 2004 yılından beri Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi’nin (WBCSD- World Business Council for Sustainable Development) Türkiye’deki bölgesel ağı ve iş ortağı olarak ekonomik büyümenin ve toplumsal refahın, sürdürülebilir kalkınmanın gelişimine katkıda bulunmayı ve iş dünyasının rekabetçiliğini artırmayı hedefleyen önemli bir platformdur. Fiba Yenilenebilir Enerji, 2021 yılından itibaren SKD Türkiye üyesi olarak sürdürülebilirliği iş stratejilerine entegre ederek çalışmalarına devam etmektedir.


Wind Europe

400'den fazla üyesi bulunan Wind Europe, uluslararası politika, araştırma ve analizleri aktif olarak koordine ederek ve teknoloji araştırma geliştirme konularında sanayi ve araştırma kurumlarıyla iş birliği yaparak rüzgar endüstrisini Avrupa çapında teşvik eder. Wind Europe üyeleri arasında yer alan Fiba Yenilenebilir Enerji, rüzgar endüstrisinde yaşanan gelişmeleri yakından takip etmektedir.


TÜSİAD
(Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği)

1971 yılında kurulan TÜSİAD, Türkiye’nin önde gelen girişimcilerinin ve iş dünyası yöneticilerinin oluşturduğu gönüllü bir iş dünyası kuruluşudur. Fiba Yenilenebilir Enerji olarak TÜSİAD’ın çeşitli çalışma gruplarına aktif olarak katılım sağlamaktayız.


TÜREB
(Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği)

Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği (TÜREB), ülkemizdeki rüzgar potansiyelini ekonomiye kazandırmak amacıyla faaliyet gösteren bir çatı sivil toplum kuruluşudur. Fiba Yenilenebilir Enerji olarak ülkemizin rüzgar potansiyelini sektöre kazandırabilmeyi önemsiyor, TÜREB'in çalışma gruplarında yer alarak Türkiye'de rüzgar enerjisi sektörünün gelişmesine aktif olarak katkı sağlıyoruz.


DEİK
(Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu)

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) 1985 yılından beri Türk özel sektörünün uluslararası alanda faaliyetlerini geliştirebilmeleri amacıyla dış ticaret, dış ekonomik ilişkiler, yurt içi ve yurt dışı yatırım imkanları konularında faaliyet gösteren kuruluştur. Yurt dışı yatırım fırsatlarını yakından takip edebilmek amacıyla Fiba Yenilenebilir Enerji olarak DEİK üyeliğimizi sürdürmekteyiz.


Sertifikalar